İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Çanakkale'de Yatırım

Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

Çanakkale'de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

Coğrafi Konum

1.  Türkiye’de ekonomik hareketliliğin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi’nde yer alması
2.  Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan stratejik noktalardan biri olan Çanakkale Boğazı’na sahip olması
3.  Marmara ve Ege Denizi’ne kıyıları bulunması
4.  İstanbul, Bursa, İzmir gibi metropollere yakın olması
5.  Avrupa’ya yakın olan konumu
6.  Limanlarıyla dış pazarlara kolay erişim imkânı

Coğrafi Konum

 

 

Ulaşım

7.  Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan ulaşım ağına sahip olması
8.  Son yıllarda hız kazanan karayolu, havayolu ve denizyolu yatırımları ile artan ulaşım kolaylığı
9. Yapılmakta olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları ile gelişmekte olan otoyol ulaşım ağı
10.  Çanakkale ve Gökçeada’da bulunan 2 havalimanı
11.  Limanlara kolay erişim imkânı

Ulaşım

 

Eğitim

 

12.  Nitelikli eğitimiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
13.  Üniversitede öğrenim gören 40.000’i aşkın öğrenci
14.  Üniversite bünyesinde bulunan 18 fakülte, 4 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu ve 4 enstitü
15.  Üniversiteye bağlı 42 araştırma ve uygulama merkezi
16.  Nitelikli birey yetiştiren 350’nin üzerinde eğitim kurumu
17.  Özel sektöre yönelik mesleki bilgi ve beceriye sahip insan kaynağı yetiştiren meslek liseleri
18.  Meslek edindirme ve girişimcilik kurslarının yaygınlığı
19.  Gençlere yönelik eğitim projelerinin varlığı 

   egitim

Sağlık

20.  11 devlet hastanesi, 1 sağlık merkezi, 1 ağız ve diş sağlığı merkezi
21.  12 toplum sağlığı merkezi
22.  63 aile sağlığı merkezi
23.  1 halk sağlığı laboratuvarı
24.  1 üniversite hastanesi
25.  2 özel hastane
26.  İklimi, doğası ve termal kaynaklarıyla sağlık turizmi potansiyeli

İşgücü

27.  Çalışkan, genç ve dinamik nüfus
28.  Ara ve teknik eleman ihtiyacını karşılayan işgücü potansiyeli
29.  Mesleki  eğitim  kursları,  işbaşı  eğitim  programları  ve  girişimcilik  eğitim  programlarının yaygınlığı
30.  Nitelikli personelin Çanakkale’ye olan ilgisi

Tarım ve Hayvancılık

31.  Bitkisel üretimde öncü
32.  Geniş yelpazeli tarımsal ürün varlığı
33.  Ülke  ortalaması  üzerinde  sulanabilir arazi varlığı
34.  Elverişli iklim koşulları
35.  Zengin bitki örtüsü
36.  Tarımsal üretimde çeşitlilik
37.  Tarım sektöründe yüksek istihdam oranı
38.  Gün geçtikçe artan markalaşma bilinci
39.  Su ürünleri açısından yüksek potansiyel
40. İyi tarım uygulamalarında öncü
41.  Organik tarımda yüksek potansiyel
42.  Organik zeytinciliğin adresi
43.  Kişi başı bitkisel üretimde ülke genelinde iller arası sıralamada 4’üncülük
44.  Şeftali (nektarin),  şeftali (diğer), biber (salçalık),  bakla (y. kuru),  yulaf (yeşil ot), sorgum (yeşll ot) ve yem bezelyesi üretiminde lider
45.  Süt  sığırcılığında  ve  süt  keçiciliğinde yüksek verimli damızlık hayvan varlığı
46.  Süt sığırcılığında saf kültür ırk varlığının yüksek olması
47.  Süt  keçiciliğinde  süt  verimi  yüksek ırkların varlığı
48.  Seracılık  yatırımları  için  uygun  arazi varlığı ve jeotermal kaynaklar
49.  Ezine  Peyniri  gibi  markalaşmış  süt ürünleri
50.  Arıcılık  faaliyetleri  için  uygun  zengin flora
51.  Tıbbi  aromatik  bitki  yetiştiriciliği  için uygun ortam
52.  Tarımsal desteklemelerin çeşitliliği

Turizm

53.  Dört mevsim turizm imkânı
54.  Zengin tarihi ve kültürel miras
55.  Tarihi,  kültürel  ve  manevi  değerleri  ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı
56.  UNESCO  Dünya  Miras  Listesi’nde bulunan Troya Antik Kenti
57.  Troya Tarihi Milli Parkı ve Ayazma Pınarı Tabiat Parkı
58.  Dünyanın ilk ve tek sakin adası olan, çok kültürlülüğün ahengine sahip Gökçeada
59.  Turistlerin  uğrak  noktası  ve  kimliğinin önemli  unsurlarından  biri  olan  bağcılık ile ön plana çıkan Bozcaada
60.  Aristoteles’in felsefe okulu ile Assos
61.  Sahip  olduğu  zengin  flora-fauna  varlığı ile Kazdağları
62.  Barındırdığı  zengin  canlı  türleri nedeniyle  doğal  bir  akvaryum  olarak nitelendirilebilecek Saros Körfezi
63.  Doğanın  ve  denizin  sunduğu  alternatif turizm çeşitliliği
64.  Dalış ve diğer su sporları için elverişli koy ve körfezler
65.  671 km’lik kıyı uzunluğu
66.  3  termal,  3  kıyı,  1  doğa  temalı  olmak üzere toplam 7 turizm merkezi ve 1 kıyı temalı kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi
67.  13 mavi bayraklı plaj
68.  Ulusal ve uluslararası anma etkinliklerine ev sahipliği yapması
69.  Parion, Alexandria Troas gibi çok sayıda antik kent
70.  Yat  turizmi  ve  kruvaziyer  turizmi potansiyeli
71.  Zengin  mutfağı  ile  gastronomi  turizmi potansiyeli
72.  Sağlık  turizminde  değerlendirilmeyi bekleyen jeotermal kaynaklar
73.  Uçurtma sörfü ve rüzgar sörfü tutkunları için elverişli koylar

 

          turizm

Sanayi

74.  AR-GE çalışmalarının gerçekleştirilebileceği Çanakkale Teknopark
75.  Gelişen üniversite – sanayi işbirliği
76.  2 karma, 1 gıda ihtisas olmak üzere sahip olduğu 3 organize sanayi bölgesi
77.  Büyük firmaların tedarik ihtiyacını karşılayan küçük sanayi siteleri
78.  Her ölçekte yatırıma uygun arazi varlığı
79.  Endüstriyel hammaddelere yakınlık
80.  Her ölçekte sanayi işletmesi
81.  Büyük metropollere erişim kolaylığı
82.  Tarıma dayalı sanayide öncülük
83.  Markalaşmış değerleri ile ana metal sanayii, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, gıda ürünlerinin imalatı ve mobilya imalatı gibi sektörler tarafından üretilen yüksek katma değer

 

 

Yenilenebilir Enerji

 

84.  Enerji üretiminde çevre dostu alternatif enerji kaynaklarının varlığı
85.  Rüzgâr enerjisi yatırımları için yüksek potansiyel
86.  Çeşitli alanlarda değerlendirilebilecek jeotermal kaynaklar
87.  Güneş enerjisi yatırımları için yüksek güneşlenme süresi
88.  Hayvansal, bitkisel ve kentsel organik atık varlığıyla biyogaz alanında yatırım imkanı
89.  Yerli teknoloji ve ekipman kullanımına yönelik uygulanan ekstra teşvikler

  enerji

Gayrimenkul

90.  Artan turizm, sanayi, lojistik ve ulaştırma sektörü yatırımlarının gayrimenkul piyasasına olan etkisi
91.  Sahip olunan değer ve kaynakların etkin bir şekilde kullanıldığı, yaşanabilir kentsel doku
92.  Sektöre hizmet edebilecek çok sayıda firmanın varlığı
93.  Kentsel dönüşüm projeleriyle gelişecek yatırım ortamı

Teşvikler 

 

94. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan teşviklerde 2. Bölgede yer alması
95. Organize Sanayi Bölgelerine yapılan yatırımların 3. Bölge teşvikleri kapsamında değerlendirilmesi
96. Birçok sektörde uygulanan 5. Bölge destekleri
97. Güney  Marmara  Kalkınma  Ajansı  tarafından  sağlanan  hibe  ve destekler
98. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sunulan mali destekler
99. Bakanlıklar,  Türkiye  Sınai  Kalkınma  Bankası  ve  Eximbank  gibi kurumlar  tarafından  sağlanan  desteklerden  faydalanabilme olanağı
100. Uluslararası proje desteklerinden faydalanabilme imkânı
101. Çanakkale  Yatırım  Destek  Ofisi  tarafından  yatırım  süreçlerinde işletmelere sunulan hizmetler

   tesvikler