İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Çanakkale'de Yatırım

Tarım

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu; Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak,  öncelikli hedeflere hizmet etmek ve sektörde faaliyet gösteren işletmelerin Avrupa Birliği standartlarını yakalamasını sağlamak için yatırımcılara belirli konularda destek sağlamaktadır. Mali katkı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş-finansmanından oluşturulan fon ile sağlanmaktadır.  Yatırım destekleri geri ödemesiz olarak uygulanmaktadır.

Destek Sağlanan Konular:

  • Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten işletmeler
  • Süt, kırmızı et, kanatlı işleyen ve pazarlayan işletmeler
  • Bitkisel üretim yapan ve bitkisel ürünleri, meyve ve sebzeyi işleyip pazarlayan işletmeler 
  • Arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasını yapan işletmeler
  • Su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve su ürünleri işleyen işletmeler
  • Süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler üretimine yönelik faaliyet gösteren işletmeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, katma değeri yüksek yatırımların teşvik edilerek artırılması, üretim ve istihdam rakamlarının iyileştirilmesi, uluslararası rekabet gücünü artıracak araştırma ve geliştirme çalışmalarının yaygınlaşması amaçları doğrultusunda yatırımlar için destek sağlamaktadır.

Çanakkale’de tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerine yapılacak yatırımlar 2. bölge teşviklerinden faydalanabilmektedir.

Bozcaada ve Gökçeada’da yapılacak yatırımlar 6. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvikten yararlanan yatırımda temin edilecek ithal makine  ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.

KDV İstisnası

Teşvikten yararlanan yatırım kapsamında alınan makine ve teçhizatlarda KDV ödenmemektedir.

Sigorta Primi İşveren Hisse Desteği

Teşvik kapsamında gerçekleşen ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça ödenecektir.

Vergi İndirimi

Teşvik kapsamında olan yatırımlarda yatırım yapılan bölgelere ait oranlara göre gelir ve kurumlar vergisi belirli bir süre indirimli ödenmektedir.

Yatırım Yeri Tahsisi

Teşvik belgesi ile gerçekleşen yatırımlarda, yatırımın bazı durumlarda hızlandırılması için ücretsiz olarak yer tahsisi gerçekleştirilmektedir.

Faiz Desteği

Bölgesel yatırımlarda teşvik kapsamında kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinde faiz indirimi desteği bulunmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Hayvancılık Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için her yıl hayvan başına destek sağlamaktadır.

Destek konuları; sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırklar ve etçi ırkların melezleri, anaç sığır, anaç manda, anaç koyun-keçi, buzağı, besilik materyal üretim desteği şeklindedir.

Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği

Modern tarım faaliyetlerinin ve tarımda verimin artırılması için çiftçilere her yıl dekar başına mazot, gübre ve toprak analiz desteklemesi yapılmaktadır.

Destek konuları; Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları, hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları, yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanlarıdır.

Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği

Üreticilerin organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına yönelik faaliyetlerini artırması amacıyla destekleme sağlanmaktadır.

Destek konuları; meyve, sebze, tarla bitkileri, anaç sığır, manda, buzağı, anaç koyun, keçi,  arılı kovan, örtü altı, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki yetiştirilmesi olup hayvan ve dekar başına destek sağlanmaktadır.

Sertifikalı Tohum, Fidan Kullanımı ve Üretim Destekleri

Tarımsal ürünlerin kalitesinin artırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı üreticilere bu konuda destek sağlamaktadır.

Bu destek türlerinin dışında süt analizi, çiğ süt, süt tozu, hayvan hastalıkları tazminat, hastalıktan ari işletme, onaylı işletme, arılı kovan ve su ürünleri destekleri bulunmaktadır.

Ziraat Bankası Kredileri

Ziraat Bankası tarımsal kalkınmanın sağlanması amacıyla tarım ve hayvancılık yatırımlarına çeşitli konularda kredi desteği sağlamaktadır.

Ziraat Bankası Kredileri:

Bitkisel Üretim Kredi Konuları

Seracılık, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, modern basınçlı sulama, tarım makineleri, hasat ve pazarlama, arazi alımı, çok yıllık yem bitkisi üretimi, sertifikalı tohum, fide ve fidan üretimi

Hayvancılık Kredi Konuları

Damızlık süt sığırcılığı, büyükbaş ve küçükbaş süt hayvancılığı, damızlık düve ve damızlık sığır yetiştiriciliği, büyükbaş ve küçükbaş besicilik, damızlık kanatlı yetiştiriciliği, arıcılık, safkan at yetiştiriciliği

Su Ürünleri Kredi Konuları

Su ürünleri avcılığı, su ürünleri yetiştiriciliği

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Balıkesir ve Çanakkale’de kayıtlı olan KOBİ statüsündeki işletmelere “Proje Teklif Çağrısı” yöntemiyle hibe vermektedir.

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında KOBİ’lerin, program için belirlenmiş konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunabildikleri bir destek türüdür. Yılın belirli dönemlerinde başvuru yapılabilen destek programlarında bugüne kadar tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, kapsamında tarım ürünlerinin işlenmesi ve tarım ve gıda sektörüne yönelik makine ve ekipman üretilmesi konularında KOBİ’lere yönelik destekler verilmiş olup desteklenecek konu ve sektörler her yıl, her program özelinde değişebilmektedir.

Sunulan projelerden puan sırasına göre sıralanan projeler program bütçesine göre hibe almaya hak kazanmaktadır. Başarılı olan projelere %50 oranında hibe verilmektedir. Hibenin bir bölümü firmalara ön ödeme olarak peşin verilmekte olup finansman sıkıntısını giderici niteliktedir. Başvuru yapılabilecek aktif bir hibe programı olup olmadığına ve hibe programlarına ilişkin güncel bilgilere www.gmka.gov.tr/destekler adresinden erişim sağlanmaktadır.