İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Çanakkale'de Yatırım

Sanayi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, katma değeri yüksek yatırımların teşvik edilerek artırılması, üretim ve istihdam rakamlarının iyileştirilmesi, uluslararası rekabet gücünü artıracak araştırma ve geliştirme çalışmalarının yaygınlaşması amaçları doğrultusunda yatırımlar için destek sağlamaktadır.

Çanakkale’deki imalat sektörüne yönelik yatırımlar 2. bölge teşviklerinden faydalanmaktadır. Organize sanayi bölgelerinde yapılan yatırımlar 3. bölge yatırımları kapsamında değerlendirilmektedir.

Orta-yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin üretimi 4. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır.

İmalat sektörüne yönelik çok sayıda sektör öncelikli yatırım konusu olarak değerlendirilmekte olup 5. bölge teşviklerinden faydalanabilmektedir.

Bozcaada ve Gökçeada’da yapılacak yatırımlar 6. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvikten yararlanan yatırımda temin edilecek ithal makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.

KDV İstisnası

Teşvikten yararlanan yatırım kapsamında alınan makine ve teçhizatlarda KDV ödenmemektedir.

Sigorta Primi İşveren Hisse Desteği

Teşvik kapsamında gerçekleşen ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça ödenecektir.

Vergi İndirimi

Teşvik kapsamında olan yatırımlarda yatırım yapılan bölgelere ait oranlara göre gelir ve kurumlar vergisi belirli bir süre indirimli ödenmektedir.

Yatırım Yeri Tahsisi

Teşvik belgesi ile gerçekleşen yatırımlarda, yatırımın bazı durumlarda hızlandırılması için ücretsiz olarak yer tahsisi gerçekleştirilmektedir.

Faiz Desteği

Bölgesel yatırımlarda teşvik kapsamında kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinde faiz indirimi desteği bulunmaktadır.

Teknogirişim Sermayesi Desteği

Teknogirişim Sermaye Desteği ile yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilere, kavram geliştirme, fizibilite, laboratuvar çalışmaları, tasarım prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması aşamalarına destek sağlamaktadır.

Sanayi Tezleri Proje Desteği

Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı kapsamında Bakanlık, KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyon ile ilgili çalışmalarında üniversite işbirliği kültürünü kazanmaları için destek sağlamaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Ülkede üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilere, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine destek vermek ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kapsamında teşvik sağlanmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerine sağlanan teşvikler şu şekildedir;

Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırma Kolaylığı, Personel Ücret Vergileri Stopajı Desteği, Atık Su Desteği, AR-GE Yatırım Desteği, KDV Muafiyeti, Yabancı Yatırımcıların Teşvik Edilmesi, Öğretim Üyelerine Sağlanan Destekler

TÜBİTAK

TÜBİTAK, katma değer yaratan işletmelerin Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türkiye sanayisinin  Ar-Ge  yeteneğinin  artırılması  amacı  ile  destek  programları  yürütmektedir.  Yatırımın %60’ına kadar hibe olanağı sunulmaktadır.

 • Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • Proje Pazarları Destekleme Programı
 • Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

KOSGEB

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri desteklemek için çeşitli destekler sunulmaktadır.

Bu destekler işletmelerin yatırımlarını büyütmesi, teknoloji kullanım oranlarını artırması ve AR-GE kapasitesini geliştirmesi amacıyla verilmektedir.

Destek türüne göre çeşitli oranlarda hibe ve kredi olanakları sunan KOSGEB, bölgedeki yatırımlar için ciddi avantaj sağlamaktadır.


 • Kredi Faiz Desteği
 • İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
 • Genel Destek Programı
 • KOBİ Proje Destek Programı
 • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • Tematik Proje Destek Programı
 • Girişimcilik Destek Programı
 • Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
 • Tematik Proje Destek Programı
 • Uygulama Destek Programı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu; Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak,  öncelikli hedeflere hizmet etmek ve sektörde faaliyet gösteren işletmelerin Avrupa Birliği standartlarını yakalamasını sağlamak için yatırımcılara belirli konularda destek sağlamaktadır. Mali katkı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş-finansmanından oluşturulan fon ile sağlanmaktadır.  Yatırım destekleri geri ödemesiz olarak uygulanmaktadır.

Destek Sağlanan Konular

 • Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten işletmeler
 • Süt, kırmızı et, kanatlı işleyen ve pazarlayan işletmeler
 • Bitkisel üretim yapan ve bitkisel ürünleri, meyve ve sebzeyi işleyip pazarlayan işletmeler 
 • Arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasını yapan işletmeler
 • Su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve su ürünleri işleyen işletmeler
 • Süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler üretimine yönelik faaliyet gösteren işletmeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Desteği

Verimlilik Artırıcı Proje Destekleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımını azaltacak projelere destekleme sağlamaktadır.

Gönüllü Anlaşma Destekleri

İşletmelerin geçmiş 5 yıllık enerji yoğunluklarının ortalaması olan referans enerji yoğunluğuna göre, önceden taahhüt ederek üç yıllık izleme dönemi sonunda ortalama en az %10 oranında enerji yoğunluğunu azaltan işletmelere destekler sağlanmaktadır.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Balıkesir ve Çanakkale’de kayıtlı olan KOBİ statüsündeki işletmelere “Proje Teklif Çağrısı” yöntemiyle hibe vermektedir.

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında KOBİ’lerin, program için belirlenmiş konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunabildikleri bir destek türüdür. Yılın belirli dönemlerinde başvuru yapılabilen destek programlarında bugüne kadar tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, kapsamında tarım ürünlerinin işlenmesi ve tarım ve gıda sektörüne yönelik makine ve ekipman üretilmesi konularında KOBİ’lere yönelik destekler verilmiş olup desteklenecek konu ve sektörler her yıl, her program özelinde değişebilmektedir.

Sunulan projelerden puan sırasına göre sıralanan projeler program bütçesine göre hibe almaya hak kazanmaktadır. Başarılı olan projelere %50 oranında hibe verilmektedir. Hibenin bir bölümü firmalara ön ödeme olarak peşin verilmekte olup finansman sıkıntısını giderici niteliktedir. Başvuru yapılabilecek aktif bir hibe programı olup olmadığına ve hibe programlarına ilişkin güncel bilgilere www.gmka.gov.tr/destekler adresinden erişim sağlanmaktadır.

Diğer Destekler

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

TSKB, yatırımcılara uzun vadeli kredi imkânı sunan yatırım bankası olarak görev yapmaktadır. Banka aynı zamanda, Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası gibi fon sağlayıcı kuruluşların destekleri için aracılık görevi üstlenmektedir. Banka, fon desteği, kredi desteği ve miktarı proje konularına göre değişmektedir.

Avrupa Yatırım Bankası

Avrupa Yatırım Bankası KOBİ’lere avantajlı kredi imkânları sağlamaktadır.

Dünya Bankası

İhracat yapmayı hedefleyen firmaları teşvik etmek ve ihracat rakamlarını yükseltmek amacıyla firmalara krediler sunulmaktadır.

Kredi Garanti Fonu

Kredi Garanti Fonu, KOBİ’lerin banka kredilerinde yüksek teminat ödemelerini azaltarak istihdamın artması, ihracat rakamlarının iyileşmesi ve bölgesel kalkınma farklılıklarının azaltılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kredi Garanti Fonu’ndan yararlanmak isteyen tüm işletmeler çalıştıkları bankaya ilgili konuda başvuru yaparak sonuca ulaşabilmektedir.