İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Çanakkale'de Yatırım

Enerji

SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, katma değeri yüksek yatırımların teşvik edilerek artırılması, üretim ve istihdam rakamlarının iyileştirilmesi, uluslararası rekabet gücünü artıracak araştırma ve geliştirme çalışmalarının yaygınlaşması amaçları doğrultusunda yatırımlar için destek sağlamaktadır.

Yenilenebilir enerji üretim için gerekli türbin, jeneratör ve kanat imalatı yatırımları için 5. Bölge teşvikleri uygulanmaktadır.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvikten yararlanan yatırımda temin edilecek ithal makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.

KDV İstisnası

Teşvikten yararlanan yatırım kapsamında alınan makine ve teçhizatlarda KDV ödenmemektedir.

Sigorta Primi İşveren Hisse Desteği

Teşvik kapsamında gerçekleşen ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça ödenecektir.

Vergi İndirimi

Teşvik kapsamında olan yatırımlarda yatırım yapılan bölgelere ait oranlara göre gelir ve kurumlar vergisi belirli bir süre indirimli ödenmektedir.

Yatırım Yeri Tahsisi

Teşvik belgesi ile gerçekleşen yatırımlarda, yatırımın bazı durumlarda hızlandırılması için ücretsiz olarak yer tahsisi gerçekleştirilmektedir.

Faiz Desteği

Bölgesel yatırımlarda teşvik kapsamında kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinde faiz indirimi desteği bulunmaktadır.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik, yüksek fiyatlı kamu alım taahhüdü kapsamında değerlendirilmektedir. Bu alım taahhüdü 10 yıla kadar uzamaktadır.

Ayrıca, yenilenebilir enerji yatırımlarında yerli teknoloji, makine ve ekipman kullanımı durumunda alım taahhüdüne esas birim fiyattan daha yüksek tutarlar uygulanmaktadır.

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU                           

TKDK yatırım programı kapsamında yenilenebilir enerji sektörünü desteklemektedir.

Program kapsamında güneş, rüzgâr, biyokütle enerjisi ve jeotermal enerji üretiminde TKDK tarafından mali destek sağlanmaktadır. 1 MW kurulu güce kadar olan lisanssız yatırımlara hibe sağlanmaktadır.

Aynı zamanda TKDK, “Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” desteği kapsamında kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilere sadece elektrik üretimi ve satış amaçlı yenilenebilir enerji tesisi kurulumuna destek sağlamaktadır.

  • Güneş enerjisi sistemleri, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle sistemlerine destek
  • İşletmelerin kendi enerji tüketimini karşılayabilmesine yönelik yenilenebilir enerji yatırımlarında destek
  • Bağımsız yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu için destek

DÜNYA BANKASI

Dünya Bankası yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren özel işletmelere enerji üretimi ve enerji verimliliği sağlayıcı projelerde kredi imkânı sunmaktadır.

Sağlanan kredi, yatırım oranının %75’ini karşılamaktadır. Kredinin vadesi ise projenin verimlilik analizlerine göre belirlenmektedir. Yatırımcılar bu krediden yararlanabilmek için Dünya Bankası tarafından belirlenmiş asgari şartlara uyum sağlamış ve yatırım konusuyla ilgili izin ve ruhsat süreçlerini bitirmiş olmalıdır.

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Balıkesir ve Çanakkale’de kayıtlı olan KOBİ statüsündeki işletmelere “Proje Teklif Çağrısı” yöntemiyle hibe vermektedir.

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında KOBİ’lerin, program için belirlenmiş konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunabildikleri bir destek türüdür. Yılın belirli dönemlerinde başvuru yapılabilen destek programlarında bugüne kadar yenilenebilir enerjiye yönelik makine ve ekipman üretimi ile işletmelerin kendi enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik konularda KOBİ’lere yönelik destekler verilmiş olup desteklenecek konu ve sektörler her yıl, her program özelinde değişebilmektedir.

Sunulan projelerden puan sırasına göre sıralanan projeler program bütçesine göre hibe almaya hak kazanmaktadır. Başarılı olan projelere %50 oranında hibe verilmektedir. Hibenin bir bölümü firmalara ön ödeme olarak peşin verilmekte olup finansman sıkıntısını giderici niteliktedir. Başvuru yapılabilecek aktif bir hibe programı olup olmadığına ve hibe programlarına ilişkin güncel bilgilere www.gmka.gov.tr/destekler adresinden erişim sağlanmaktadır.