İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Çanakkale'de Yatırım

ÇANAKKALE'DE SANAYİ

Çanakkale’de Sanayi Gün Geçtikçe Güçleniyor

 

Çanakkale; İstanbul, Bursa, İzmir gibi metropollere yakınlığı, gelişmekte olan ulaşım altyapısı, AR-GE çalışmalarının gerçekleştirilebileceği Teknopark gibi merkezlere sahip olması, üniversite-sanayi işbirliğini mümkün kılacak eğitim altyapısı ve işletmelere önemli avantajlar sunan bölgesel teşvik ve destek unsurları ile çevre dostu yatırımlara önemli fırsatlar sunmaktadır.

 

 fırsatlar 

 Sanayi Yatırımları İçin Uygun Altyapı

Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan ulaşım ağları üzerinde bulunan Çanakkale; gelişen karayolu, denizyolu ve havayolu ulaşım altyapısı ile yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunmaktadır.

 

Yapım aşamasında olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla beraber Çanakkale; İstanbul, İzmir ve Bursa gibi başlıca finans ve üretim merkezlerine çok daha yakın olacaktır.

 

İl her türlü sanayi yatırımının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü barındırmaktadır.

 

İlde 2 organize sanayi bölgesi, 1 gıda ihtisas organize sanayi bölgesi, 7 küçük sanayi sitesi ve 1 kurulum aşamasında olan küçük sanayi sitesi bulunmaktadır.

 

Her Ölçekte Sanayi Yatırımı

Çanakkale’de sanayi işletmelerinin %70’i mikro ölçekli, %24’ü küçük ölçekli, %4’ü orta ölçekli ve  %2’si büyük ölçekli işletmelerden oluşmaktadır.

                                               her ölçekte yatırım

 A’dan Z’ye Endüstriyel Üretim

Çanakkale  Türkiye’de  endüstriyel  üretimde  çeşitlilik  bakımından  öne  çıkan  iller  arasında  yer almaktadır.

Çanakkale’deki sanayi işletmeleri yüksek standartlarda, nitelikli üretim yapan işletmelerdir.

Sanayi Sicil Sistemi 2016 yılı verilerine göre Çanakkale’de çeşitli sanayi kollarında üretim yapan 700’den fazla işletme bulunmakta olup bu işletmelerin imalat alanları ağırlıklı olarak gıda ürünleri, mobilya, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri, metalik olmayan ürünler ve fabrikasyon metal ürünleri şeklindedir.

Sanayide diğer ilçelere oranla daha çok gelişme göstermiş olan Biga, TOBB Sanayi Veri tabanına göre işletme sayısı en fazla olan ilçedir. 

       çanakkale üretim cesitliligi

Katma Değerli Sektörler

Çanakkale’de en çok katma değer üretilen sektörler ana metal sanayii, diğer metalik olmayan mineral ürünler ve gıdadır.

Çanakkale'nin En Çok Katma Değer Elde Ettiği İlk 10 Sektör*

1. Ana metal sanayii 6. Fabrikasyon metal ürünleri imalatı

     

  katma degerli ilk 10 sektor

2.  Diğer  metalik  olmayan 

mineral  ürünlerin imalatı

7. Kimyasalların ve kimyasal ü

rünlerin imalatı

3.  Gıda ürünlerinin imalatı 8. Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

4. Makine  ve  ekipmanların 

kurulumu  ve onarımı

9. Giyim eşyalarının imalatı
5.  Mobilya imalatı 10. Tütün ürünleri imalatı

*TR22 Güney Marmara Bölgesi İmalat Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı

Çanakkale’de Sektörel Dağılım ve İstihdam

Çanakkale’nin imalattaki toplam istihdamının yüzde 65’ini gıda ürünleri, diğer metalik olmayan ürünler, ana metal sanayinde çalışanlar oluşturmaktadır.

Çanakkale’de İmalatın Sektörel Dağılımı, 2014*
Gıda ürünlerinin imalatı 3.840   Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 642   Diğer ulaşım araçlarının imalatı 89   Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 34
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 3.156   Ağaç,  ağaç  ürünleri  ve  mantar  ürünleri  imalatı  (mobilya  hariç);  saz,  saman  ve  benzeri
malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı
510   Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 78   Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 28
Ana metal sanayii 2.715   Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 313   İçeceklerin imalatı 75   Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 25
Mobilya imalatı 1.378   Başka yerlerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 175   Tekstil ürünlerinin imalatı 43   Bilgisayarların, elektronik optik ürünlerin imalatı 23
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 842   Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 158   Diğer imalatlar 42   Elektrikli teçhizat imalatı 18
Giyim eşyalarının imalatı 672   Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 101   Tütün ürünleri imalatı 41      

 * TR22 Güney Marmara Bölgesi İmalat Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı

Çanakkale’nin Diğer İllerle Olan Temel Üretim İlişkileri

canakkalenin diger illerle olan iliskisi

İstanbul, Çanakkale’nin hem alışta hem de satışta en büyük ticaret partneri olan ildir. Ticari ilişkilerin yüksek olduğu diğer iller İzmir, Bursa, Balıkesir ve Ankara olarak sıralanmaktadır. 

Tarıma Dayalı Sanayide Öncü
Tarım sektörü; istihdama olan etkisi, bitkisel üretimdeki öncülüğü, markalaşmış ürünleri ve ürettiği katma değer ile Çanakkale’nin öncelikli sektörleri arasında yer almaktadır. Tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç duyduğu birçok tarımsal ürün Çanakkale’nin verimli ve geniş topraklarında yetiştirilmektedir. Sahip olduğu bu ürün çeşitliliği ile Çanakkale, tarıma dayalı sanayi alanında yatırımcılara birçok fırsat sunmakta ve bu durum gıda sanayi yatırımlarının Çanakkale’de yoğunlaşmasını sağlamaktadır. Gıda  ürünlerinin  imalatı  Çanakkale’de  en  çok  katma  değer  elde  edilen  sektörler  arasında  yer almakta olup çalışan kişi sayısı açısından da il genelinde öne çıkan sektörlerden biridir.

Çanakkale’de Yerelleşmiş Gıda Alt Sektörleri, 2014*

 

Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı 1.039   Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı 116
Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 890   Üzümden şarap imalatı 68
Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı 714   Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı 56
Sıvı ve katı yağ imalatı 291   Dondurma imalatı 33
Başka yerlerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması 215   Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı 29
Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı 209      

* TR22 Güney Marmara Bölgesi İmalat Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı 

Çanakkale’de İlçeler Özelinde Öne Çıkan Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı Alt Sektörleri

ayvacık bayramic

biga bozcaada can

 

merkez eceabat

 ezine gelibolu gokceada

                                                                             lapseki yenice

Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatında Yüksek Katma Değer

Diğer metalik olmayan mineral ürünleri imalatı, Çanakkale’de en çok katma değer elde edilen sektörler  arasında  yer  almakta  olup  çalışan  kişi  sayısı  açısından  da  il  genelinde  öne  çıkan sektörlerden biridir.

 

Çanakkale, Türkiye geneli sektörel katma değerin %2’sini üretmektedir.

 

Diğer metalik olmayan mineral ürünler kapsamında yer alan seramik ürünleri Çanakkale’nin en çok ihraç ettiği ürünler arasındadır.

 

Çanakkale’de İlçeler Özelinde Öne Çıkan Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünleri İmalatı Alt Sektörleri

diger metalik olmayan mineral ürünler imalatı çan merkez eceabat

diger metalik olmayan mineral ürünler imalatı ezine gelibolu gokceada yenice

    diger metalik olmayan mineral ürünler imalatı ayvacık bayramiç biga

Ana Metal Sanayii

Çanakkale’de imalattan elde edilen katma değerin %18’i ana metal imalatından gelmekte olup  Türkiye genelinde bu sektördeki katma değerin %2,2’sini Çanakkale oluşturmaktadır.


Ana metal sanayii elde ettiği katma değer ve sağladığı istihdam ile ilin en önemli sektörleri arasında yer alırken Biga ilçesi sektör açısından öne çıkan ilçelerin başında yer almaktadır.

        ana metal sanayi

* TR22 Güney Marmara Bölgesi İmalat Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı

 Mobilya İmalatı

mobilya

* TR22 Güney Marmara Bölgesi İmalat Sanayi Stratejisi ve Eylem Plan

Sanayi Sicil Bilgi Sistemine göre 2016 yılında Çanakkale’de gıda ürünleri imalatından sonra en fazla işletmeye sahip imalat alanı mobilya imalatıdır.

Mobilya imalatı elde ettiği katma değer ve sağladığı istihdam ile ilin önemli sektörleri arasında yer alırken Biga ilçesi sektör açısından öne çıkan ilçelerin başında yer almaktadır.

 

Çanakkale Organize Sanayi Bölgeleri ile Büyüyor

Çanakkale’de bir tanesi Çanakkale Merkez diğeri Biga ilçesinde olmak üzere iki adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Ezine’de kurulması planlanan Gıda İhtisas OSB, tüzel kişiliğini kazanmış olup altyapı çalışmalarına yönelik süreç devam etmektedir.

Çanakkale’de Küçük Sanayi Siteleri

İlde Biga’da 2 adet, Merkez, Çan, Gelibolu, Gökçeada ve Lapseki ilçelerinde 1’er adet olmak üzere toplam 7 adet küçük sanayi sitesi bulunmakta olup Ezine’de yeni kurulması planlanan bir sanayi sitesine ilişkin süreç devam etmektedir.

Çanakkale’nin İhracatta Rekabetçi Üstünlüğe Sahip Olduğu Sektörler

Çanakkale’nin  ihracatta  rekabetçi  üstünlüğe  sahip  olduğu  alanlar  mineral  ürünler,  bitkisel  ve hayvansal ürünler ve gıda ürünleridir.

           İhracatta Rekabetçi Üstünlüğe Sahip Olduğu Sektörler

Üniversite Sanayi İşbirliği

 

İnovasyonun Yeni Adresi Çanakkale Teknopark

 

Yüksek/ileri teknoloji kullanan veya yeni teknolojiler üretmeye yönelik çalışmalar yapan firmaların, üniversite veya enstitü ya da AR-GE merkezi imkanlarından yararlanarak teknoloji/yazılım üretip geliştirdikleri  ve  elde  edilen  ürünü  ticari  olarak  kullanmak  için  faaliyette  bulundukları  alanlar teknopark/teknokent olarak tanımlanmaktadır.

 

Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2012 yılında kurulmuş olup 2014 yılında faaliyete geçmiştir. Çanakkale  Teknopark,  bünyesinde  faaliyet  gösteren  firmalara  çeşitli  devlet  desteklerinden yararlanma noktasında avantajlar sunmakta ve yeni girişimci firmalarını beklemektedir.

 

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği

 

Çanakkale’de Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin (KÜSİ) güçlendirilmesi ve il sanayisinin rekabet gücü yüksek, katma değerli, yenilikçi ürünler üretebilen yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla kurulan KÜSİ Kurulu Çanakkale’de inovasyon ekosisteminin geliştirilmesine yönelik koordinasyon ve yönlendirme faaliyetleri yürütmektedir.