İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Çanakkale'de Yatırım

KOSGEB’ten Yeni Girişimci Destek Programı 21 January 2019

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Girişimciliği Geliştirme Desteği programının amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında yürürlüğe alınan Yeni Girişimci Programı kapsamında girişimcilere faaliyette bulundukları sektörlere göre değişen tutarlarda 370.000TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanabilecektir. Girişimcilerin 50.000TL’ye kadar geri ödemesiz, 100.000TL’ye kadar geri ödemeli destek kullanabildikleri destek mekanizmasında ise 31.12.2018 tarihi itibari ile artık başvuru alınmamaktadır.

Programa başvuru yapmak isteyen girişimcinin:

-İş kurmadan önce girişimcilik eğitimini tamamlamış olması, (Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlamış olanlar için 01.01.2021 tarihine kadar Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmayacaktır.)

-İşletmesini Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurmuş olması,

-İşletmesini son 1 yıl içerisinde kurmuş olması,

-Kurduğu işletmenin sahibi ya da en az %50 oranında kurucu ortağı olması,

-İşletmeyi münferiden temsile yetkili olması,

Son 3 yıl içerisinde gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzerinde ortaklığı bulunmaması şartlarının taşınması gerekmektedir.

Geleneksel Girişimci Desteği Detayları:

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanmaktadır.

 

Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler

Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler

Kuruluş Desteği

5.000 TL

10.000 TL

 

 

1.Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

2. Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

Performans Desteği**

- 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

 

- 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

 

- 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

- 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

 

- 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

 

- 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL


*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.

** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

İleri Girişimci Desteği

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan ‘’İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu’’nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır.

 

Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler

Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler

Kuruluş Desteği

5.000 TL

10.000 TL

 

 

1.Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

2. Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

Performans Desteği**

- 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

 

- 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

 

- 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

- 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

 

- 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

 

- 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL


*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.

** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği

 

Destek Tutarı

Destek Oranı*

Düşük Orta-Düşük Teknoloji Düzeyi

100.000TL

% 75

Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi

200.000TL

Yüksek Teknoloji Düzeyi

300.000TL


* Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

İleri Girişimci Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği

 

Destek Tutarı

Destek Oranı

Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği

10.000TL

% 75

Girişimciliği Geliştirme Programı hakkında detaylı bilgiler, devam eden ve takvimde yer alan girişimcilik eğitimleri www.kosgeb.gov.tr adresinden yayınlanmıştır.