İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Çanakkale'de Yatırım

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 11 Mayıs 2020 tarihinde IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmıştır. 12 May 2020

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 11 Mayıs 2020 tarihinde IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “302-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirleri kapsamında başvurular kabul edilecektir. Tedbirler kapsamında desteklenen sektörler aşağıda detaylandırılmaktadır.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

 1. Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
 2. Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
 3. Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
 4. Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

 1. Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması
 2. Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması
 3. Zanaatkârlık ve katma değerli ürün işletmeleri
 4. Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri
 5. Su ürünleri yetiştiriciliği
 6. Makine Parkları
 7. Yenilenebilir enerji

Başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilmektedir. Detaylı bilgi için TKDK Çanakkale İl Koordinatörlüğü ve TKDK Balıkesir İl Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilir veya  www.tkdk.gov.tr sitesinden ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir.