Neden Çanakkale'de Yatırım

 • Coğrafi Konum

1.  Türkiye’de ekonomik hareketliliğin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi’nde yer alması

2.  Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan stratejik noktalardan biri olan Çanakkale Boğazı’na sahip olması

3.  Marmara ve Ege Denizi’ne kıyıları bulunması

4.  İstanbul, Bursa, İzmir gibi metropollere yakın olması

5.  Avrupa’ya yakın olan konumu

6.  Limanlarıyla dış pazarlara kolay erişim imkânı

 • Ulaşım

7.  Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan ulaşım ağına sahip olması

8.  Son yıllarda hız kazanan karayolu, havayolu ve denizyolu yatırımları ile artan ulaşım kolaylığı

9.  1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları ile gelişmekte olan otoyol ulaşım ağı

10.  Çanakkale ve Gökçeada’da bulunan 2 havalimanı

11.  Limanlara kolay erişim imkânı

 • Eğitim

12.  Nitelikli eğitimiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

13.  Üniversitede öğrenim gören 45.000’i aşkın öğrenci

14.  Üniversite bünyesinde bulunan 22 fakülte, 3 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 5 enstitü 

15.  Üniversiteye bağlı 42 araştırma ve uygulama merkezi

16.  Nitelikli birey yetiştiren 350’nin üzerinde eğitim kurumu

17.  Özel sektöre yönelik mesleki bilgi ve beceriye sahip insan kaynağı yetiştiren meslek liseleri

18.  Meslek edindirme ve girişimcilik kurslarının yaygınlığı

19.  Gençlere yönelik eğitim projelerinin varlığı 

 • Sağlık

20.  11 devlet hastanesi, 1 ağız ve diş sağlığı merkezi

21.  12 toplum sağlığı merkezi

22.  62 aile sağlığı merkezi

23.  1 halk sağlığı laboratuvarı

24.  1 üniversite hastanesi

25.  2 özel hastane

26.  İklimi, doğası ve termal kaynaklarıyla sağlık turizmi potansiyeli

 • İşgücü

27.  Çalışkan, genç ve dinamik nüfus

28.  Ara ve teknik eleman ihtiyacını karşılayan işgücü potansiyeli

29.  Mesleki  eğitim  kursları,  işbaşı  eğitim  programları  ve  girişimcilik  eğitim  programlarının yaygınlığı

30.  Nitelikli personelin Çanakkale’ye olan ilgisi

 • Tarım ve Hayvancılık

31.  Bitkisel üretimde öncü

32.  Geniş yelpazeli tarımsal ürün varlığı

33.  Ülke  ortalaması  üzerinde  sulanabilir arazi varlığı

34.  Elverişli iklim koşulları

35.  Zengin bitki örtüsü

36.  Tarımsal üretimde çeşitlilik

37.  Tarım sektöründe yüksek istihdam oranı

38.  Gün geçtikçe artan markalaşma bilinci

39.  Su ürünleri açısından yüksek potansiyel

40. İyi tarım uygulamalarında öncü

41.  Organik tarımda yüksek potansiyel

42.  Organik zeytinciliğin adresi

43.  Kişi başı bitkisel üretimde ülke genelinde iller arası sıralamada 4’üncülük

44.  Şeftali (nektarin),  şeftali (diğer), biber (salçalık),  bakla (y. kuru),  yulaf (yeşil ot), sorgum (yeşll ot) ve yem bezelyesi üretiminde lider

45.  Süt  sığırcılığında  ve  süt  keçiciliğinde yüksek verimli damızlık hayvan varlığı

46.  Süt sığırcılığında saf kültür ırk varlığının yüksek olması

47.  Süt  keçiciliğinde  süt  verimi  yüksek ırkların varlığı

48.  Seracılık  yatırımları  için  uygun  arazi varlığı ve jeotermal kaynaklar

49.  Ezine  Peyniri  gibi  markalaşmış  süt ürünleri

50.  Arıcılık  faaliyetleri  için  uygun  zengin flora

51.  Tıbbi  aromatik  bitki  yetiştiriciliği  için uygun ortam

52.  Tarımsal desteklemelerin çeşitliliği

 • Turizm

53.  Dört mevsim turizm imkânı

54.  Zengin tarihi ve kültürel miras

55.  Tarihi,  kültürel  ve  manevi  değerleri  ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı

56.  UNESCO  Dünya  Miras  Listesi’nde bulunan Troya Antik Kenti

57.  Troya Tarihi Milli Parkı ve Ayazma Pınarı Tabiat Parkı

58.  Dünyanın ilk ve tek sakin adası olan, çok kültürlülüğün ahengine sahip Gökçeada

59.  Turistlerin  uğrak  noktası  ve  kimliğinin önemli  unsurlarından  biri  olan  bağcılık ile ön plana çıkan Bozcaada

60.  Aristoteles’in felsefe okulu ile Assos

61.  Sahip  olduğu  zengin  flora-fauna  varlığı ile Kazdağları

62.  Barındırdığı  zengin  canlı  türleri nedeniyle  doğal  bir  akvaryum  olarak nitelendirilebilecek Saros Körfezi

63.  Doğanın  ve  denizin  sunduğu  alternatif turizm çeşitliliği

64.  Dalış ve diğer su sporları için elverişli koy ve körfezler

65.  671 km’lik kıyı uzunluğu

66.  3  termal,  3  kıyı,  1  doğa  temalı  olmak üzere toplam 7 turizm merkezi ve 1 kıyı temalı kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi

67.  12 mavi bayraklı plaj

68.  Ulusal ve uluslararası anma etkinliklerine ev sahipliği yapması

69.  Parion, Alexandria Troas gibi çok sayıda antik kent

70.  Yat  turizmi  ve  kruvaziyer  turizmi potansiyeli

71.  Zengin  mutfağı  ile  gastronomi  turizmi potansiyeli

72.  Sağlık  turizminde  değerlendirilmeyi bekleyen jeotermal kaynaklar

73.  Uçurtma sörfü ve rüzgar sörfü tutkunları için elverişli koylar

 • Sanayi

74.  AR-GE çalışmalarının gerçekleştirilebileceği Çanakkale Teknopark

75.  Gelişen üniversite – sanayi işbirliği

76.  2 karma, 1 gıda ihtisas olmak üzere sahip olduğu 3 organize sanayi bölgesi

77.  Büyük firmaların tedarik ihtiyacını karşılayan küçük sanayi siteleri

78.  Her ölçekte yatırıma uygun arazi varlığı

79.  Endüstriyel hammaddelere yakınlık

80.  Her ölçekte sanayi işletmesi

81.  Büyük metropollere erişim kolaylığı

82.  Tarıma dayalı sanayide öncülük

83.  Markalaşmış değerleri ile ana metal sanayii, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, gıda ürünlerinin imalatı ve mobilya imalatı gibi sektörler tarafından üretilen yüksek katma değer

 • Yenilenebilir Enerji

84.  Enerji üretiminde çevre dostu alternatif enerji kaynaklarının varlığı

85.  Rüzgâr enerjisi yatırımları için yüksek potansiyel

86.  Çeşitli alanlarda değerlendirilebilecek jeotermal kaynaklar

87.  Güneş enerjisi yatırımları için yüksek güneşlenme süresi

88.  Hayvansal, bitkisel ve kentsel organik atık varlığıyla biyogaz alanında yatırım imkanı

89.  Yerli teknoloji ve ekipman kullanımına yönelik uygulanan ekstra teşvikler

 • Gayrimenkul

90.  Artan turizm, sanayi, lojistik ve ulaştırma sektörü yatırımlarının gayrimenkul piyasasına olan etkisi

91.  Sahip olunan değer ve kaynakların etkin bir şekilde kullanıldığı, yaşanabilir kentsel doku

92.  Sektöre hizmet edebilecek çok sayıda firmanın varlığı

93.  Kentsel dönüşüm projeleriyle gelişecek yatırım ortamı

 • Teşvikler 

94. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan teşviklerde 2. Bölgede yer alması

95. Organize Sanayi Bölgelerine yapılan yatırımların 3. Bölge teşvikleri kapsamında değerlendirilmesi

96. Birçok sektörde uygulanan 5. Bölge destekleri

97. Güney  Marmara  Kalkınma  Ajansı  tarafından  sağlanan  hibe  ve destekler

98. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sunulan mali destekler

99. Bakanlıklar,  Türkiye  Sınai  Kalkınma  Bankası  ve  Eximbank  gibi kurumlar  tarafından  sağlanan  desteklerden  faydalanabilme olanağı

100. Uluslararası proje desteklerinden faydalanabilme imkânı

101. Çanakkale  Yatırım  Destek  Ofisi  tarafından  yatırım  süreçlerinde işletmelere sunulan hizmetler

Çanakkale Yatırım Destek Ofisi
İsmetpaşa Mh. Asaf Paşa Cd. No: 78
Merkez/Çanakkale
İletişim
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024 Web Tasarım