Duyurular

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denizüstü RES Potansiyelinin Tespit Edilmesi Amacıyla Danışmanlık Hizmeti Alacak

Türkiye, denizlerdeki rüzgar enerjisi potansiyelinin tespit edilmesi amacıyla danışmanlık hizmeti alacaktır. Bu amaçla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilgi beyanı çağrısı yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Avrupa Birliği, AB Katılım Öncesi Aracı (IPA) Enerji Sektörü maliyetine yönelik Program Faz IV Projesi kapsamında Met Okyanus ve Rüzgar Ölçüm Çalışmaları için Danışmanlık Hizmetleri Türkiye’de Offshore Rüzgar Sahası İncelemesi yaptırmak için danışmanlık hizmetleri alacak. İsteklilerin ilgi beyanlarını 03 Temmuz’a kadar bildirmeleri gerekiyor.

İŞİN KAPSAMI

Danışmanlık hizmetleri kapsamında meteorolojik ve Bakanlıkça seçilecek olan belirli açık deniz sahalarında oşinografik analiz ve ölçümler yapılacak ve çalışmalar aşağıdaki başlıkları içerecek.

 • Uygulama aracılığıyla bilgilendirilen analiz, ölçüm ve anket faaliyetleri
 • meteorolojik ve oşinografik ölçüm sistemleri
 • Yüksek kaliteli ve güvenilir meteorolojik ve oşinografik verilerin elde edilmesi
 • Meteorolojik ve oşinografik ölçüm sistemi uygulamasının hazırlanması ve veri analiz raporları
 • Jeolojik, jeofizik ve jeoteknik deniz tabanı araştırma raporlarının hazırlanması ve tüm anket çıktılarının ve diğer ilgili faaliyetlerin değerlendirilmesi.

Jeolojik ve jeofizik veriler elde edilirken jeoteknik ölçümler ayrı bir sözleşme kapsamında yapılacak. İhaleyi kazanacak olan üstlenici ayrıca aşağıdaki çalışmaları da yapacak.

 • Dalga modeli analizini içeren oşinografik rapor
 • Rüzgar kaynağı değerlendirmesi
 • Rüzgar kaynağı değerlendirmesi ve deniz yatağı etüt çalışmalarına göre açık deniz rüzgar türbini konumu/boyutu/tipi ve temel türleri hakkında tavsiyeler
 • Ekonomik ve mali ön fizibilite raporu (finanse edilebilirlik değerlendirmesi, risk tahsisi, nakit akışı/yatırım getirisi/LCOE/CAPEX/OPEX hesaplamaları, liman mevcudiyeti ve tedarik zinciri sorunları) ve özel sektörün güvence altına alınması için mali mekanizmalara ilişkin tavsiyeler
 • Üst düzey şebeke bağlantı değerlendirmesi
 • Açık denizde rüzgar gelişimini mümkün kılmak için ilgili mevcut mevzuatın gözden geçirilmesi
 • Müzayede/ihale/yarışma ön tasarımı ve ilgili diğer çalışmalar
 • Bakanlık personeline yönelik tüm analizler ve masa başı çalışmaları için işbaşı eğitimlerinin düzenlenmesi ve teknik bilgi aktarımının sağlanması.

İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Bakanlık çağrıya cevap verecek isteklilerde son 5 yıldan az olmamak üzere danışmanlık işinde faaliyet gösteriyor olma şartı ve son 3 yıl içinde aşağıda listelenen özel deneyimlere sahip olma şartları da aranacak.

 • Meteorolojik ve oşinografik ölçümleri yapma deneyimi
 • Jeolojik, jeofizik ve jeoteknik deniz yatağı araştırması hazırlama deneyimi
 • Deniz biyoçeşitliliği konusunda deneyim
 • Açık deniz rüzgar projelerinin geliştirilmesinde deneyim
 • Offshore için ekonomik ve finansal ön fizibilite raporları hazırlama deneyimi
 • Şebeke bağlantı değerlendirmesinde deneyim
 • Offshore rüzgar gelişimi için mevcut mevzuatı gözden geçirme deneyimi ve
 • geliştirme yönergeleri, açık artırma tasarımı için şablonlar
 • Offshore rüzgar gelişimi ile ilgili eğitimler düzenleme deneyimi.

Ayrıca isteklilerin güvenilir idari ve mali kapasite göstermeleri de gerekecek. İsteklilerin işbirliği yapacakları kuruluşlara ilişkin ortaklık/partnerlik ilişkilerini açıkça belgeleyen sözleşmeleri de başvuru dosyasında hazır bulundurmaları gerekecek.

BAŞVURULAR

İlgi beyanı vermeyi düşünenler, mesai günleri 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yabancı Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Proje Uygulama Birimi, Nasuh Akar M., Türkocağı C., No:2, A-Blok Kat: 4, No:60, Ankara adresinden detaylı bilgi alabilecekler.

İlgi beyanı vermek isteyenlerin en geç 03 temmuz 2023 tarihinde saat 14.00’e kadar dosyalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yabancı Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Proje Uygulama Birimi, Nasuh Akar M., Türkocağı C., No:2, A-Blok Kat: 4, No:60, Ankara adresine, Engin Bostancı dikkatine arzedilmek üzere, elden teslim etmeleri gerekiyor.

Detaylı Bilgi: https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/BHIM/tr/Duyurular//EK-1_%C4%B0lgi_Beyan%C4%B1_Talebi_%20ve_%C5%9Eartname_202306021458.pdf

Çanakkale Yatırım Destek Ofisi
İsmetpaşa Mh. Asaf Paşa Cd. No: 78
Merkez/Çanakkale
İletişim
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024 Web Tasarım