Duyurular

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı 4. Çağrısı

Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi, küresel ihracattan daha fazla pay alınması, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi hedefiyle 2012 yılından itibaren yürütülen Kümelenme Destek Programı 4. Çağrı duyurusu yayınlanmıştır. Başvuru dönemi 4 Eylül 2023 - 3 Kasım 2023 tarihleri arasıdır.

Destekten yararlanabilecekler;

• İçinde en az 20 firmanın bulunduğu kümelenme birliktelikleri 

• Üye olarak yer alabilecek ilave kuruluşlar (il özel idareleri, yerel yönetimler, üniversiteler ve araştırma kurumları, teknoloji geliştirme bölgeleri, odalar ve borsalar, serbest bölgeler, organize sanayi bölgeleri, ihracatçı birlikleri, endüstri bölgeleri, kümelenme birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler, vb. mesleki kuruluş ve teşekküller.) • Bir kümelenme birlikteliğinin desteklenebilmesi için birbirleri ile ilgili veya ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren en az yirmi firmanın birliktelik içinde bulunması zorunludur.

Kümelenme birliktelikleri aşağıda belirtilen alanlarda desteklenecektir:

  • Küme Koordinasyonunu, Farkındalığını ve/veya Etkinliğini Geliştirme
  • Faktör Koşullarını ve Piyasalarını Geliştirme
  • Verimlilik Arttırıcı Uygulamalar
  • Yenilik

Destek oranı %70 olup hibe niteliğindedir. Destek limiti bulunmamaktadır. Yerli malı makine/ekipman alımında destek oranına %15 ilave edilir.

Detaylı Bilgi: https://www.sanayi.gov.tr/medya/duyurular/kumelenme-destek-programi-4-cagri 

 

Çanakkale Yatırım Destek Ofisi
İsmetpaşa Mh. Asaf Paşa Cd. No: 78
Merkez/Çanakkale
İletişim
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024 Web Tasarım