Sanayi

Çanakkale’de Sanayi Gün Geçtikçe Güçleniyor

Çanakkale; İstanbul, Bursa, İzmir gibi metropollere yakınlığı, gelişmekte olan ulaşım altyapısı, AR-GE çalışmalarının gerçekleştirilebileceği Teknopark gibi merkezlere sahip olması, üniversite-sanayi işbirliğini mümkün kılacak eğitim altyapısı ve işletmelere önemli avantajlar sunan bölgesel teşvik ve destek unsurları ile çevre dostu yatırımlara önemli fırsatlar sunmaktadır.

 

 Sanayi Yatırımları İçin Uygun Altyapı

Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan ulaşım ağları üzerinde bulunan Çanakkale; gelişen karayolu, denizyolu ve havayolu ulaşım altyapısı ile yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunmaktadır.

Yapım aşamasında olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla beraber Çanakkale İstanbul, İzmir ve Bursa gibi başlıca finans ve üretim merkezlerine çok daha yakın olacaktır.

Üniversitesi ve meslek okulları sayesinde Çanakkale, sanayi yatırımlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü sunabilmektedir.

İlde 2 organize sanayi bölgesi, 1 gıda ihtisas organize sanayi bölgesi,  ve 7 küçük sanayi sitesi  bulunmaktadır.

Her Ölçekte Sanayi Yatırımı

Çanakkale’de sanayi işletmelerinin %70’i mikro ölçekli, %24’ü küçük ölçekli, %4’ü orta ölçekli ve  %2’si büyük ölçekli işletmelerden oluşmaktadır.

 

 A’dan Z’ye Endüstriyel Üretim

Çanakkale Türkiye’de endüstriyel üretimde çeşitlilik bakımından öne çıkan iller arasında yer almaktadır.

Çanakkale’deki sanayi işletmeleri yüksek standartlarda, nitelikli üretim yapan işletmelerdir.

Sanayi siciline kayıtlı firmaların faaliyet alanları göz önünde bulundurulduğunda Gıda Ürünlerinin İmalatı; Mobilya İmalatı; Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı ile Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı sektörlerinin firma sayısı açısından ön sıralarda yer aldığı görülmektedir.

Sanayide diğer ilçelere oranla daha çok gelişme göstermiş olan Biga, sanayi siciline kayıtlı firmalar açısından firma sayısı en fazla olan ilçelerden bir tanesidir.  

Sektörler Özelinde İstihdam Dağılımı 

Sanayi siciline kayıtlı firmaların sektörel istihdam dağılımı göz önünde bulundurulduğunda; Çanakkale genelinde istihdam yoğunluğunun en fazla olduğu sektörün Gıda Ürünleri İmalatı olduğu görülmektedir. Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı, Mobilya İmalatı, Ana Metal Sanayii, Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı, Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı şeklinde sıralanabilecek sektörler istihdam yoğunluğu olan diğer sektörler arasındadır. 

Çanakkale’nin Diğer İllerle Olan Temel Üretim İlişkileri

İstanbul, Çanakkale’nin hem alışta hem de satışta en büyük ticaret partneri olan ildir. Ticari ilişkilerin yüksek olduğu diğer iller İzmir, Bursa, Balıkesir ve Ankara olarak sıralanmaktadır. 

Tarıma Dayalı Sanayide Öncü

Tarım sektörü; istihdama olan etkisi, bitkisel üretimdeki öncülüğü, markalaşmış ürünleri ve ürettiği katma değer ile Çanakkale’nin öncelikli sektörleri arasında yer almaktadır. Tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç duyduğu birçok tarımsal ürün Çanakkale’nin verimli ve geniş topraklarında yetiştirilmektedir. Sahip olduğu bu ürün çeşitliliği ile Çanakkale, tarıma dayalı sanayi alanında yatırımcılara birçok fırsat sunmakta ve bu durum gıda sanayi yatırımlarının Çanakkale’de yoğunlaşmasını sağlamaktadır. Gıda  ürünlerinin  imalatı  Çanakkale’de  en  çok  katma  değer  elde  edilen  sektörler  arasında  yer almakta olup çalışan kişi sayısı açısından da il genelinde öne çıkan sektörlerden biridir.

 

 

Çanakkale’de İlçeler Özelinde Öne Çıkan Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı Alt Sektörleri

                                                                                                       

                                               

 

Yüksek Katma Değer Yatırımlar İle Çanakkale 

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Çanakkale’de en çok katma değer elde edilen sektörlerden bir tanesidir.

Çanakkale’de seramik karo ve kaldırım taşları imalatı, seramik sıhhi ürünlerin imalatı ve çimento imalatı alanlarında yapılmış büyük çaplı yatırımlar bulunmakta ve bu sektörlerde üretilen ürünler ilin ihraç edilen ürünleri arasında yer almaktadır. Ülkemizin en büyük seramik firmalarından bir tanesinin bulunduğu Çan ilçesi söz konusu firmanın yanı sıra benzer alanlarda imalat ihracatı yapan farklı firmalara da ev sahipliği yapmaktadır.

Çanakkale’de imalattan elde edilen katma değer açısından ön plana çıkan bir diğer sektör ana metal sanayiidir. Ülkemizin en büyük çelik üreticilerinden bir tanesi Biga ilçesinde faaliyet göstermekte ve alanında ülkenin en büyük üretici-ihracatçı firmaları arasında yer almaktadır.

 

 Mobilya ve Ağaç Ürünleri İmalatı

Sanayi Sicil Bilgi Sistemine göre Çanakkale’de gıda ürünleri imalatından sonra en fazla işletme bulunan sektörler arasında Mobilya İmalatı ile Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı sektörleri bulunmaktadır.

Mobilya imalatı elde ettiği katma değer ve sağladığı istihdam ile ilin önemli sektörleri arasında yer alırken Biga ilçesi sektör açısından öne çıkan ilçelerin başında yer almaktadır. 

Çanakkale Organize Sanayi Bölgeleri ile Büyüyor

Çanakkale’de bir tanesi Çanakkale Merkez diğeri Biga ilçesinde olmak üzere iki adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Ezine Gıda İhtisas OSB, tüzel kişiliğini kazanmış olup altyapı çalışmalarına yönelik süreç devam etmektedir.

Sahip olduğu OSB altyapısı ile Çanakkale, yatırımcılara avantajlı bir yatırım ortamı sunmaktadır.

Yatırıma ayrılan (yatırıma hazır/uygun) sanayi alanı toplam parsel büyüklüğü açısından Çanakkale OSB 58,71 ha; Biga OSB ise 53,98 ha büyüklüğündedir.

136 ha büyüklüğündeki Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi dışında faaliyet gösteren tüm OSB’ler karma sanayi bölgesi statüsündedir.

İlde Biga’da 2 adet, Merkez, Çan, Gelibolu, Gökçeada ve Lapseki ilçelerinde 1’er adet olmak üzere toplam 7 adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadır.

Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi

2001 yılında kurulan Çanakkale OSB karayolu, havayolu ve deniz ulaşımı gibi birçok lojistik imkana sahip olup OSB’de ağırlıklı olarak gıda olmak üzere, orman ve ağaç ürünleri, plastik gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar bulunmaktadır.

Çanakkale OSB’nin elektrik, su, doğalgaz, yol gibi altyapı hizmetleri tamamlanmış durumdadır.

   

Biga Organize Sanayi Bölgesi 

1995 yılında kurulan 91,2 hektarlık alana sahip Biga OSB’de demir-çelik imalat sektörü, gıda sektörü ve kereste-mobilya sektöründen firmalar faaliyet göstermektedir.

Biga OSB’nin elektrik, su, arıtma tesisi, yol gibi altyapı hizmetleri tamamlanmış durumdadır.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 

Süt ve süt ürünleri ile zeytin ve zeytinyağı tesislerini bir araya getirmesi planlanan 91 sanayi parselinin bulunduğu yaklaşık 136 ha büyüklüğündeki Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, tüzel kişiliğini kazanmış olup yatırımcılara avantajlı yatırım ortamı sunmakta ve potansiyel yatırımcılarını beklemektedir.

Çanakkale’de Küçük Sanayi Siteleri

İlde Biga’da 2 adet, Merkez, Çan, Gelibolu, Gökçeada ve Lapseki ilçelerinde 1’er adet olmak üzere toplam 7 adet sanayi sitesi bulunmaktadır.

Çanakkale’nin İhracatta Rekabetçi Üstünlüğe Sahip Olduğu Sektörler

Çanakkale’nin ihracatta rekabetçi üstünlüğe sahip olduğu alanlar mineral ürünler, bitkisel ve hayvansal ürünler ve gıda ürünleridir

 

Ar-ge ve İnovasyonun Yeni Adresi Çanakkale Teknopark

Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2012 yılında kurulmuş olup 2014 yılında faaliyete geçmiştir. Araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarının yürütüldüğü; erken aşama teknoloji tabanlı ar-ge ve kuluçka girişimcilerinin katma değerli ürünlerini ortaya koyduğu ve projelerini yürüttükleri, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği bir merkez olarak yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunan Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmalar ağırlıklı olarak yer almakla beraber, teknoparkta faaliyet gösterebilmek için herhangi bir sektör kısıtlaması bulunmamaktadır.

Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi; özellikle animasyon filmleri, oyun gibi dijital içerikler üreten teknoloji firmalarına yatırım yapmayı planlayan yatırımcılara güzel fırsatlar sunmaktadır.

Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren girişimcilere sağlanan bazı muafiyet ve istisnalar şu şekildedir;

  • Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançları gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
  • Bölgede çalışan Ar-Ge, Tasarım ve Destek personelinin bu görevleri ile  ilgili ücretleri her türlü vergiden  müstesnadır.
  • Teknopark firmalarının bölgede ürettikleri sistem yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.
  • Teknopark girişimci firma personel ücretleri üzerinden hesaplanan SGK primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
  • Teknopark girişimci firmalarında çalışan ar-ge ve yazılım personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri damga vergisinden istisnadır.
Çanakkale Yatırım Destek Ofisi
İsmetpaşa Mh. Asaf Paşa Cd. No: 78
Merkez/Çanakkale
İletişim
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024 Web Tasarım