Tarım ve Hayvancılık

Tarım ve Hayvancılık Yatırımcılarında Doğru Adres Çanakkale

Tarım sektörü, gayri safi yurtiçi hâsıla içinde aldığı pay, istihdama olan etkisi, bitkisel üretimdeki öncülüğü, markalaşmış ürünleri ve ürettiği katma değer ile Çanakkale’nin öncelikli sektörleri arasındadır.

Tarıma  dayalı  sanayinin  ihtiyaç  duyduğu  birçok  tarımsal  ürün  Çanakkale’nin  geniş  ve  verimli topraklarında yetiştirilmekte olup il tarıma dayalı sanayi yatırımları için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Arazi Özellikleri

Çanakkale’nin sahip olduğu 993.318 hektarlık arazinin; 489.702 hektarı ormanlık ve fundalık arazi, 331.633 hektarı işlenebilir arazi, 141.419 hektarı tarım dışı arazi ve 30.564 hektarı çayır-mera arazisinden oluşmaktadır.

 Tarımsal Üretimde Öncü İl

Çanakkale, çok çeşitli meyve ve sebzenin yetişmesi için elverişli iklim ve toprak yapısına sahiptir.

Tarım alanlarını 252.747 hektar ile tarla alanları, 32.573 hektar ile zeytinlik alanlar, 20.942 hektar ile sebze alanları, 20.754 hektar ile meyve alanları ve 4.617 hektar ile bağ alanları oluşturmaktadır.

Geniş Sulanabilir Tarım Alanları

İlde tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi amacıyla 8 baraj ve 58 gölet sulama amaçlı hizmet vermektedir.

Çanakkale’de toplam tarım arazilerinin %25’inde sulu tarım yapılırken Türkiye genelinde bu oran %19,5’tir. İlde sulanabilir alanların %73’ünde sulu tarım yapılırken aynı oran Türkiye genelinde %65’tir.

Çanakkale’de özellikle sebze ve meyve üretimi başta olmak üzere tarımsal üretimde basınçlı sulama sistemleri yaygın şekilde kullanılmaktadır.

 Bitkisel Üretimde Lider İl Çanakkale

 Çok Çeşitli Meyve ve Sebze Üretimi

Çanakkale, sahip olduğu ekolojik özellikleri itibarı ile çok çeşitli  meyve ve sebzenin yetiştiği bir ildir.  

Çanakkale’de meyve ve sebze üretimi için kullanılan tarım alanlarının toplam tarım alanları içinde aldığı pay Türkiye ortalamasının üzerindedir*.

2019 yılı verilerine göre Çanakkale’de 579.440 dekar alanda 518.793 ton meyve üretimi gerçekleştirilmiştir.

Meyve üretimi içerisindeki en yüksek üretim miktarı 126.489 ton ile şeftali (diğer), 110.452 ton ile zeytin ve 99.491 ton ile elmaya aittir. İlde üretimi yoğun olarak yapılan diğer meyveler; üzüm, nektarin, kiraz ve çilek gibi ürünlerdir.

Çanakkale’nin meyve üretiminde önemli yere sahip Bayramiç Beyazı, Bayramiç Elması ve Bozcaada Çavuş Üzümü’nün aroma, tat ve lezzet ile ilgili kalite değerleri coğrafi işaret ile tescillenmiştir.

2019 yılı verilerine göre Çanakkale’de 209.419 dekar alanda 972.764 ton sebze üretimi gerçekleştirilmiştir. Sebze üretiminde en yüksek üretim miktarı 601.104 ton ile domatese (sofralık, salçalık) ve 249.212 ton ile bibere (salçalık, sivri, çarliston, dolmalık) aittir. İlde üretimi yoğun olarak yapılan diğer sebzeler fasulye, lahana, patlıcan, marul ve hıyar gibi ürünlerdir.

       

 Sağlıklı Beslenmenin Yolu Çanakkale'den Geçer

4.498 Hektarlık Alanda 15.126 ton Organik Bitkisel Üretim*

Organik tarım faaliyetleri için elverişli koşullar sunan, organik tarım uygulamaları her geçen gün yaygınlaşan Çanakkale; yakın gelecekte ülkemizin organik tarım üssü olma yolunda ilerlemektedir.

Organik tarım faaliyetleri kapsamında zeytin, yonca mısır (silajlık),  ceviz ve üzüm gibi çeşitli ürünler üretilmektedir.

Çanakkale’de organik bitkisel üretim alanında öne çıkan ilçeler Ayvacık, Gökçeada, Merkez, Eceabat ve Bayramiç’tir.

Organik Hayvansal Üretim

Çanakkale’de organik tarım faaliyetlerinin yanı sıra organik hayvancılık faaliyetleri de yürütülmektedir. Gökçeada organik küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık faaliyetleri ile organik arıcılık faaliyetlerinde; Ayvacık organik büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinde; Bayramiç organik küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde öne çıkmaktadır.

İyi Tarım Uygulamaları

Çanakkale iyi tarım uygulamaları üretim alanı bakımından Türkiye'de ilk 10 il içerisinde yer almaktadır.

İyi tarım uygulamaları kapsamında zeytin, şeftali, elma, nektarin ve üzüm gibi toplamda 30’a yakın ürün yetiştirilmektedir.

İlde iyi tarım uygulamaları alanında öne çıkan ilçeler Ezine, Merkez, Ayvacık, Bayramiç, Eceabat ve Gelibolu’dur.

Organik Zeytinciliğin Adresi Çanakkale

Çanakkale’de ağırlıklı olarak yağlık zeytin üretimi gerçekleştirilmekte olup üretilen zeytinlerin %86’sı yağlık, %14’ü sofralık zeytin çeşidine aittir. 2019 yılı verilerine göre Çanakkale yağlık zeytin üretiminde ülkemizde 9’uncu sırada yer almaktadır.

Çanakkale sofralık zeytin çeşidinde; ülke genelinde ağaç başına ortalama verimi en yüksek olan iller arasındadır. 

2019 yılı verilerine göre zeytin üretiminde Ayvacık ve Ezine ilçeleri ön plana çıkmaktadır.

Çanakkale’de organik tarım faaliyetlerinin yapıldığı alanların büyük bölümünde organik zeytincilik faaliyeti yürütülmekte olup il organik zeytin ve organik zeytinyağı üretimi açısından büyük bir potansiyel taşımaktadır**.

Yulaf, Sorgum,  Yem Bezelyesi ve İtalyan Çimi Üretiminde İlk Sırada

Çanakkale’de hayvancılık sektörü açısından önemli bir maliyet olan yem maddeleri üretimi kapsamında; mısır, yulaf (yeşil ot), yonca (yeşil ot), İtalyan çimi, fiğ adi (yeşil ot) gibi yem bitkileri yetiştirilmektedir.

2019 yılında Çanakkale’de 2.232.593 ton yem bitkisi üretimi gerçekleştirilmiştir.

  Örtü Altı Yetiştiriciliği

Çanakkale’de örtü altı yetiştiriciliği alanında en çok domates, hıyar, marul ve çilek gibi ürünler üretilmektedir. 

İlde örtü altı yetiştiricilik faaliyetlerinde Gelibolu, Ayvacık, Lapseki ve Biga ilçeleri ön plana çıkmaktadır*.

İlin sahip olduğu jeotermal kaynaklar, seracılık yatırımları açısından enerji maliyetlerinde tasarruf imkânı sunmaktadır.

 Çanakkale’de Büyükbaş Hayvancılık

2019 yılı verilerine göre Çanakkale 216.833 büyükbaş hayvan sayısı ile Türkiye büyükbaş hayvan varlığında %1,37’lik paya sahiptir.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde öne çıkan ilçeler Biga, Yenice ve Çan’dır.

                                    

Çanakkale’de Küçükbaş Hayvancılık

2019 yılı verilerine göre Çanakkale 715.876 küçükbaş hayvan sayısı ile Türkiye küçükbaş hayvan varlığında %1,48’lik paya sahiptir.

İl keçi varlığının büyük bölümü süt verimi yüksek Türk Saaneni keçilerinden oluşmakta olup Çanakkale Türk Saaneni keçi varlığı ile Türkiye’nin en önemli damızlık merkezlerinden birisidir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde öne çıkan ilçeler Ezine, Ayvacık ve Biga’dır. 

                              

 Markalaşmış Süt Ürünleri

2019 yılı verilerine göre Çanakkale; Türkiye büyükbaş süt üretiminde %2,4’lük pay, Türkiye küçükbaş süt üretiminde ise %3,3’lük pay almıştır.

2019 yılı verilerine göre Çanakkale; 41.328 ton keçi sütü üretimi ile bu alanda Türkiye’de öne çıkan iller arasında yerini almıştır.

Çanakkale ile özdeşleşmiş bir ürün olan Ezine Peyniri; Kazdağları’nın kuzey ve batı kesimlerinde yer alan Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinin doğal bitki örtüsü ve su kaynakları ile beslenen koyun, keçi ve ineklerden elde edilen sütlerin belli oranlarda karıştırılmasıyla üretilmektedir. Sahip olduğu bu özellikleri ile Ezine Peyniri, Çanakkale’nin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer almaktadır.

Ezine, Biga, Ayvacık, Gökçeada ve Bayramiç ilçeleri süt üretiminde öne çıkan ilçelerdir.

 

Kaliteli Et Ürünleri

Çanakkale’de 2019 yılında 8.341 ton et üretimi gerçekleştirilmiştir.

İlde üretilen etin büyük bölümü Biga ilçesinde üretilmekte olup üretilen etlerin büyük kısmı büyükşehirlere gönderilmektedir.

Organik hayvansal üretimde Gökçeada, Ayvacık ve Bayramiç ilçeleri ön plana çıkmaktadır.

  

 Çanakkale’de Kanatlı Yetiştiriciliği

Çanakkale’de kümes hayvancılığı alanında etçi tavuk (broiler) yetiştiriciliği ön plana çıkmakta olup Çanakkale, 2019 yılı Türkiye toplam etçi tavuk üretiminden %2,7’lik pay almıştır.

Etçi tavuk yetiştiriciliğinde Biga ilçesi; yumurta üretiminde Biga, Merkez, Yenice ve Gelibolu ilçeleri ön plana çıkmaktadır.

 

Kaliteli Balın Adresi

Çanakkale arıcılık açısından zengin ve doğal bir floraya sahiptir. İlde ağırlıklı olarak çiçek balı üretilmekle birlikte çam balı üretimi de gerçekleştirilmektedir.

Arıcılık için önemli bir floraya sahip olan Kazdağları çevresinde ve Gökçeada’da yerli arı ırkları bulunmaktadır.

2019 yılı verilerine göre Çanakkale’de 82.864 adet kovan bulunmakta olup 1.897 tonluk bal üretimi gerçekleştirilmiştir.

Arıcılık faaliyetlerinde Biga, Çan, Merkez, Yenice ve Ayvacık ilçeleri ön plana çıkmaktadır.

Organik arıcılık faaliyetleri Gökçeada ilçesinde yürütülmektedir.

Yüksek Standartlarda Su Ürünleri Üretimi

Çanakkale, Marmara Denizi ve Ege Denizi’ne olan kıyıları ve Çanakkale Boğazı ile yüksek su ürünleri potansiyeline sahip bir ildir.

Çanakkale Boğazı, su ürünleri açısından çok çeşitli türlerin yaşayabilmesine imkân vermekte ve birçok türün göç yolu üzerinde bulunmaktadır.

Çanakkale’de ihracatı yapılan su ürünleri; işlenmiş çift kabuklu yumuşakçalar, işlenmiş su ürünleri (konserve-marine), dondurulmuş su ürünleri ve taze soğutulmuş su ürünleri gibi ürünlerdir.

Ülke genelinde 105 tane olan AB onay numarası almış su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinin 9’u Çanakkale’de bulunmakta olup söz konusu tesisler AB üyesi ülkelere ihracat yapmaktadır.

 

Gün Geçtikçe Gelişen Tarımsal İhracat Pazarı

Çanakkale’nin tarımsal ürün ihracat değeri 30 milyon*  dolara yakın olup ilin tarımsal ürün ihracatında en büyük payı konserve ürünler ve dondurulmuş sebzeler oluşturmaktadır.

İhracatı yapılan konserve ürünler ile dondurulmuş sebzeler açısından en önemli hammadde kaynağını ilde üretimi yoğun olarak yapılan kapya biberi oluşturmaktadır. Konserve ürünlerin çoğunluğu, Biga ve Yenice ilçelerinde, dondurulmuş ürünler ise Merkez, Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerde üretilmektedir.

                                                                
  Tarım Sektöründe Yüksek İstihdam

Çanakkale, Türkiye’nin tarımsal üretimde öne çıkan ve çalışan nüfusun önemli bir kısmının tarım sektöründe istihdam edildiği iller arasındadır.

2019 yılı verilerine göre tarımın toplam işgücü içindeki payı Türkiye genelinde %18 iken Çanakkale’de bu pay %33tür.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Süt ve süt ürünleri ile zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere gıda alanında üretim yapan tesisleri bir araya getirmesi planlanan yaklaşık 136 hektar büyüklüğündeki Ezine Gıda İhtisas OrganizeSanayi Bölgesi, tüzel kişiliğini kazanmış olup yatırımcılara avantajlı yatırım ortamı sunmakta ve potansiyel yatırımcılarını beklemektedir.

Çanakkale Yatırım Destek Ofisi
İsmetpaşa Mh. Asaf Paşa Cd. No: 78
Merkez/Çanakkale
İletişim
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024 Web Tasarım