Biyogaz Tesisi

YATIRIMIN KÜNYESİ
Yatırım Konusu  Hayvancılık ve Gıda Tesislerinin Atıkları İle Elektrik Üretimi 
Üretilecek Ürün/Hizmet  Biyogazdan Elektrik, Kompost Gübre 
Yatırım Yeri (İl-İlçe)  Çanakkale -Ezine
Tesisin Teknik Kapasitesi  17 MWH  
Sabit Yatırım Tutarı   3.290.278 USD
Yatırım Süresi  2,5 yıl  
Sektörün Kapasite Kullanım Oranı Ülkemizde bu tür kapasite kullanım hesaplarını ve izlemesini TOBB yapmaktadır. 
Bu yatırımda kapasite kullanım oranı hesaplama için üç ana  kriter bulunmaktadır: 
 
A)  Yeterli  atık  toplanması  –  bu  konuda  yeterli kapasite kullanımı için minimum atık (veya atık toplanacak hayvan sayısı) ile ilgili ön mutabakat imzalanması gerekmektedir. 
B)  Üç vardiya halinde çalışma şartlarının ve işçilerinin temin edilmesi. Diğer bir ifadeyle 24 saatlik üretim yapılmasının planlanması 
C)  Toplanan atıklardan yeterli biometan elde edilmesi. 
 
Atıklardan yeterli biometan elde edilmesi hesabında hayvansal atıklardan  alınan  gaz  oranının ortalamanın altında  olarak hesaplamaya katılmasıdır. 
Elektrik tesislerinde 24 saat çalışma ve atık temini ile ortalama kapasite kullanım oranı % 90 seviyesindedir. Ancak verimlilik  % 80-85 aralığındadır.  
İstihdam Kapasitesi  20 kişi 
Yatırımın Geri Dönüş Süresi  8-12 Yıl
İlgili NACE Kodu (Rev. 3) 

35 - elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 
35.11.19- elektrik enerjisi üretimi  

İlgili GTİP Numarası  2711.19.00.00.13 - Metan 
2716.00.00.00.00 - Elektrik Enerjisi 
3101 - Hayvansal veya Bitkisel Gübreler (birbirleriyle 
karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi, tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler 
Yatırımın Hedef Ülkesi  Yatırımın hedef ülkesi elektrik üretimi ihtiyacı olan tüm ülkelerdir. Burada  ağırlıklı  olarak  Uzakdoğu  ve Avrupa  ülkelerinin  tümü esas alınmıştır. 
Ancak burada know-how ve sermaye olan ülkeler hedef ülkeler olarak  alınmıştır.  Tüm  Avrupa  ve  Uzak  Doğu ülkeleri olabilecektir. 
Yatırımın Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına Etkisi 
Doğrudan Etki  Dolaylı Etki 

Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji 
Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 

Amaç 13: İklim Eylemi 
Diğer İlgili Hususlar  Ülkemizde  her  geçen  gün  hayvan  varlığı  ve  gıda atıkları artmaktadır. Bu nedenle atıkların kullanımı ve elektrik üretimi çok büyük önem  arz etmektedir. 

 

Biyogaz Tesisi Yatırımına ilişkin daha fazla bilgi edinebilmek için aşağıda yer alan ön fizibilite raporundan yararlanabilirsiniz.

canakkale-ili-biyogaz-tesisi-on-fizibilite-raporu2020.pdf
Çanakkale Yatırım Destek Ofisi
İsmetpaşa Mh. Asaf Paşa Cd. No: 78
Merkez/Çanakkale
İletişim
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024 Web Tasarım